ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การจัดทำระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันและแอปพลิเคชัน AirCMI เพื่อนำร่องโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

Submitted by administrator on พ, 02/03/2021 - 09:46

         สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมอนามัย และกรมประชาสัมพันธ์ จัดทำระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันและแอปพลิเคชัน AirCMI เพื่อนำร่องโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และเป็นต้นแบบการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป โดยได้มีการเปิดตัวในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่14 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล