ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การทบทวนกฎหมายล้าสมัย

Submitted by administrator on พ, 09/07/2022 - 13:16

📌การทบทวนกฎหมายล้าสมัย 
โดยเสนอให้ยกเลิก
- พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
- พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒
- พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
.
อำนวยความสะดวก ลดภาระของประชาชน
.
#STOPartnershipForChange
#UrgentLawReform
#TheFutureofLegalTransformation