ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สร้างเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2563

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ ๑

สร้างเมื่อ : 30 กันยายน 2563

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 25 กันยายน 2563

ตอบข้อคำถามและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2

ร่างขอบเขตของงานโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

สร้างเมื่อ : 23 กันยายน 2563

ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป.

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563

ตอบข้อคำถามและข้อเสนอแนะ

ร่างขอบเขตโครงการบูรณาการข้อมูล.ยกดสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ 1 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 18 สิงหาคม 2563

ประกาศเผยเเพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน ป.ย.ป. (เเก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

สร้างเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศเผยเเพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน ป.ย.ป. (เเก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สร้างเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2563

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานที่ปรึกษา

โครงการรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท ร่วมใจเเก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สร้างเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน ป.ย.ป.

สร้างเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2563