ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของสำนักงาน ป.ย.ป.

Submitted by administrator on ศ, 02/21/2020 - 07:06

สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยที่มีรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ดังนี้

 

ปฏิรูประบบสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส 

 ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่


ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่  คลิก

 

ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม

 ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่


ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่  คลิก

 

ปฏิรูประบบร้องเรียนร้องทุกข์ของประเทศ

 ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่


ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่  คลิก

 

ปฏิรูปฐานข้อมูลข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

 ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่


ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่  คลิก

 

ปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

 ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่


ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่  คลิก

 

ปฏิรูปการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 

 ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่


ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่  คลิก

 

ต้นแบบการใช้นวัตกรรมภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการต้นแบบการใช้นวัตกรรมภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจน

 

ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่  คลิก

 

ลดความเหลื่อมล้ำตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค

โครงการนำร่องการบูรณาการการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ

ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่  คลิก

 

ปฏิรูปกฎหมายด้วย Licensing Guillotine

Licensing Guillotine

ร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นฯ ที่นี่  คลิก