ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรผู้พิการดิจิทัล

Submitted by administrator on พ, 02/03/2021 - 09:43

         สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการการพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรผู้พิการดิจิทัลแก่ผู้พิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าว ผู้พิการจะสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งงานที่เหมาะสมได้โดยผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS