ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนับสนุนรัฐด้วยนวัตกรรม

21 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยที่มีรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ดังนี้

 

18 กุมภาพันธ์ 2563

จากรายงานการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากต่างประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งทั้งหมดติดเชื้อมาจากประเทศจีน และยังไม่พบผู้ติดเชื้อที่ติดเชื้อในประเทศไทย