ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

Submitted by administrator on อ, 09/01/2020 - 13:21
วันที่:
1 กันยายน 2563

                คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ได้แถลงสรุปผลการดำเนินการในวันที่ 1 กันยายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ดังนี้ 

1. บทสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน (ฉบับภาษาไทย)

2. Summary of Government’s Response to Public Opinions Concerning a Non-Prosecution Order in a High Profile Case (V. English)