ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

Submitted by administrator on อ, 06/01/2021 - 19:53
วันที่:
1 มิถุนายน 2564

         เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยกระทงดอกไม้ กล่าวถวายพระพร และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ณ สำนักงาน ป.ย.ป. อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น ๔

         ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ได้กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร ความว่า

         “ฤกษ์อุดม บรมราชินี จักรีนาฏ                  ราชสมภพ โอกาส สวัสดิ์ศรี
           ทรงพิทักษ์ จงรัก พระจักรี                        คู่บุญญา พระภูมี จักรีวงศ์
           ทรงเชี่ยวชาญ การยุทธ ทางทหาร           ทรงสืบสาน พระปณิธาน พระประสงค์
           ทรงรักษา ผืนป่าไทย ให้ดำรง                   ทรงเสริมส่ง ศิลปาชีพ ประทีปไทย
           เฉลิมพระชน มพรรษา ประชานบ            ธ ประสบ พรประเสริฐ เลิศสมัย
           เฉลิมพระเกียรติ ขวัญพารา เฉลิมชัย       ถวายไท้ เทิดพระองค์ ทรงพระเจริญ”

หมายเหตุ : คำกล่าวอาเศียรวาท ประพันธ์โดย นางเอื้อมพร  ช่วยเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ