ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม. อนุมัติให้ พณ. ยกเลิกประกาศควบคุมการนำเข้าเครื่องจักรที่สามารถใช้ประโยชน์ในการละเมิดลิขลิทธิ์เทปเพลง วีดิโอเทปและแผ่นซีดีเนื่องจากเป็นกฏหมายที่ล้าสมัยตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอ

Submitted by administrator on พ, 06/16/2021 - 11:27
วันที่:
16 มิถุนายน 2564
2