ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หลักสูตร ป.ย.ป. เดินต่อระดมความคิดเห็น ป.ย.ป. ๒ ป.ย.ป. ๔ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรม "การวาดภาพอนาคตอย่างมีส่วนร่วม (Strategic Foresight)"

Submitted by administrator on ศ, 06/18/2021 - 13:39
วันที่:
18 มิถุนายน 2564
2