ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

Submitted by administrator on อ, 06/29/2021 - 09:17
วันที่:
29 มิถุนายน 2564

         นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)