ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกรัฐมนตรีส่งสารผ่านหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๘๙ ย้ำภารกิจสำคัญ“บูรณาการภารกิจการบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” ให้กับทุกส่วนราชการในสังกัด

Submitted by administrator on พ, 06/30/2021 - 09:44
วันที่:
30 มิถุนายน 2564

นายกรัฐมนตรีส่งสารผ่านหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๘๙ ย้ำภารกิจสำคัญ“บูรณาการภารกิจการบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” ให้กับทุกส่วนราชการในสังกัด 


>>> ชมผลงานสำคัญของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ที่หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๘๙ ฉบับเต็ม
ได้ที่นี่  คลิก https://online.anyflip.com/owuah/jfym/mobile/index.html