ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมคณะบุคลากร เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

Submitted by administrator on พ, 07/21/2021 - 11:36
วันที่:
21 กรกฎาคม 2564

         เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เเละการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) พร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์โดยกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทย NBT ความว่า

          “พระพันปีแม่ฟ้า    ผองไทย
          พระเกียรติแผ่ปกไป    ทั่วหล้า
          พระทัยดั่งน้ำใส    รินหลั่ง ชโลมเย็น
          พระคุณดุจแผ่นฟ้า    พสกล้วน ยินดี
          สิริโฉมเลื่องล้ำ    ลือไกล
          สิริขวัญของคนไทย    ทั่วหน้า
          สิริกิติ์เป็นหลักชัย    จอมกษัตริย์
          สิริรัตน์จรัสฟ้า    ค่าล้ำ ควรเมือง
          ขอบุญค้ำปกป้อง    ปวงภัย 
          ทรงจตุรพิธพรชัย    สุขถ้วน
          พระสถิตเป็นขวัญใจ    ทุกเหล่า ชนนา
          เจริญสุขสวัสดิ์ล้วน    สิริล้ำ นิรันดร์กาล”

หมายเหตุ : คำกล่าวอาศิรวาท ประพันธ์โดย นางเอื้อมพร  ช่วยเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ