ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Submitted by administrator on ศ, 07/23/2021 - 16:29
วันที่:
23 กรกฎาคม 2564

             นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ สำนักงาน ป.ย.ป. อาคาร ก.พ. (เดิม) ชั้น ๔  ในการนี้ พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

             อนึ่ง สำนักงาน ป.ย.ป. ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th/ethics/event