ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเปิดเวทีเสวนาผ่าน Clubhouse "ทำไมต้องกิโยตินกฎหมายไทย?"

Submitted by administrator on อา, 08/01/2021 - 11:38
วันที่:
1 สิงหาคม 2564

             คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ ‘การปฏิรูปกฎเกณฑ์ทางธุรกิจในยุค ‘New Normal’  ผ่าน Clubhouse Application เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา, ดร.ศุภฤกษ์ ชมชาญ และ ดร.อภิชน จันทรเสน ร่วมพูดคุยตั้งแต่ความหมาย ความสำคัญของการทำ ‘กิโยตินกฎหมาย’ (Regulatory Guillotine) กระบวนการแก้ไขกฎหมายต้องทำอย่างไร จะเป็นจริงได้แค่ไหน และการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยโดยเร่งด่วนจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพื่อช่วยลดภาระให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างไร โดยมีเอกสารสรุปประเด็นสำคัญการเสวนาดังกล่าวตามภาพ

1234567