ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เสนอยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓

Submitted by administrator on พ, 09/01/2021 - 11:18
วันที่:
1 กันยายน 2564
123