ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร่างหลักการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

Submitted by administrator on จ, 10/18/2021 - 10:07
วันที่:
18 ตุลาคม 2564
12