ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"การปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการขายชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)" โดยคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

Submitted by administrator on พ, 10/20/2021 - 13:56
วันที่:
20 ตุลาคม 2564
12