ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมเสวนา "การขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมสู่หน่วยงานด้านสังคมกึ่งเศรษฐกิจ"

Submitted by administrator on ส, 11/13/2021 - 12:09
วันที่:
13 พฤศจิกายน 2564

             เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายศุภฤกษ์  ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา "การขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรม สู่หน่วยงานด้านสังคมกึ่งเศรษฐกิจ"  จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมเอสรัชดากรุงเทพฯ 

             ในการเสวนาดังกล่าว รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ได้กล่าวถึงบทบาทการทำงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ที่เป็นพันธมิตรกับหน่วยงานระดับกระทรวงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) โดยได้แนะนำระบบรายงานความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน Big Rock ของสำนักงาน ป.ย.ป. อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนแผน Big Rock ของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อไปสู่หน่วยงานด้านสังคมกึ่งเศรษฐกิจต่อไป