ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้บริหารสำนักงาน ป.ย.ป. บรรยายการ “ถอดบทเรียน ร่วมใจแก้จน” ให้กับข้าราชการตามโครงการ นปร. รุ่น ๑๕ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีชุมชนเป็นแกนสำคัญ

Submitted by administrator on จ, 11/22/2021 - 13:54
วันที่:
22 พฤศจิกายน 2564
1