ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมการเสวนาหัวข้อ “ข้อมูลขับเคลื่อนเมือง”

Submitted by administrator on อ, 05/10/2022 - 06:37
วันที่:
10 พฤษภาคม 2565

         เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวรานี  อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกอง 3 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “ข้อมูลขับเคลื่อนเมือง” ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการใช้ข้อมูลเพื่อออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสิรินยา ลิม ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คุณปฏิมา จงเจริญธนาวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ Country Officer ธนาคารโลก และคุณพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาออนไลน์ทั้งนี้ การเสวนาดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ด้วย

สามารถรับฟังการเสวนาย้อนหลังได้ที่ >> https://fb.watch/cUxBJZ65CZ/