ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง 12 หน่วยงาน ร่วมมอบนโยบายภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน 3 ประเด็นหลัก

Submitted by administrator on Thu, 05/12/2022 - 20:10
วันที่:
12 พฤษภาคม 2565
1234567