ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี วันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงาน ป.ย.ป.

Submitted by administrator on พ, 11/23/2022 - 20:02
วันที่:
23 พฤศจิกายน 2565

          เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี วันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพร้อมทั้งถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ ณ ศาลาธรรม 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และพระสงฆ์ทำพิธีเจิมป้ายสำนักงาน ป.ย.ป. ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ สำนักงาน ป.ย.ป. ชั้น 4 อาคารสำนักงาน กพ. (เดิม) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่