ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

Submitted by administrator on จ, 02/01/2021 - 14:26

???? การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ????
“ เป้าหมาย คือ ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นธรรม และเสมอภาค “
โดย นายเข็มชัย  ชุติวงศ์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
ทั้งนี้ ได้คาดหวังให้สำนักงาน ป.ย.ป. ผลักดันให้มีการออกกฎหมายตามแผนปฏิรูปฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านต่าง ๆ