ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

Submitted by administrator on จ, 02/01/2021 - 14:28

“ มีประสิทธิภาพ ประหยัด และพัฒนาต่อยอด “ 
3 ประเด็นหลักสำหรับทิศทางการปฏิรูปด้านพลังงาน โดย นายพรชัย  รุจิประภา ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานอย่างบูรณาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้