ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำกล่าวปาฐกถาของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิธีเปิดหลักสูตร ป.ย.ป.๑

Submitted by administrator on จ, 05/17/2021 - 19:47

"คำกล่าวปาฐกถาของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หัวข้อ“ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙” ในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)