ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมคณะบุคลากร เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

Submitted by administrator on Thu, 08/12/2021 - 19:25

             นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)