ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลงานสำคัญ

          ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่รัฐบาล มุ่งมั่นดำเนินการแก้ไขในตลอดหลายปีที่ผ่านมา…

ตารางกิจกรรม

“No Gift Policy” ไม่รับ ไม่ใช่ ไม่แคร์ ขอเพียงแค่นึกถึงกันก็พอ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงาน ป.ย.ป.  ขอ งดให้ งดรับของขวัญ…
          เดือนธันวาคมผ่านเข้ามา นับว่าเป็นการเปิดประตูเข้าสู่ฤดูกาลของปัญหาด้านมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายทศวรรษ…
            ทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันในการติดต่อสื่อสารและติดตามข่าวสาร…

ข่าวประชาสัมพันธ์