คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสำหรับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง

คู่มือการใช้งานระบบโครงการการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ประมวลผล เรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชน

คู่มือการให้บริการด้านงบประมาณ

คู่มือการปฎิบัติงานภายในสำนักงาน ป.ย.ป.