ตราสัญลักษณ์กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง

ตราสัญลักษณ์

[download id="2455"]