การประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ๑๑ อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

การประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ๑๑ อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

ช่องทางสำหรับบันทึกข้อมูลหลักสูตรฯ ผ่าน Google Form

ช่องทางสำหรับบันทึกข้อมูลหลักสูตรฯ

ผ่าน Google Form

ช่องทางสำหรับบันทึกข้อมูลหลักสูตรฯ ผ่าน Google Sheets

ช่องทางสำหรับบันทึกข้อมูลหลักสูตรฯ

ผ่าน Google Sheets