สำนักงาน ป.ย.ป. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2566 ขั้นตอนที่ 1

STO Smart Briefing (ฉบับที่ 1) “ระบบเครดิตสังคม (Social Credit)"

 สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ   หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sto.go.th/social-credit/ 

แชร์ผลงานสำคัญนี้

ผลงานสำคัญอื่น ๆ

Skip to content