มาตรการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

แชร์ผลงานสำคัญนี้

ผลงานสำคัญอื่น ๆ

Messenger
Skip to content