ร่างหลักการกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม เป็นกฎหมายกลางในการกำกับดูแลการประกอบกิจการเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

แชร์ผลงานสำคัญนี้

ผลงานสำคัญอื่น ๆ

Skip to content