การศึกษาและจัดทำร่างกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาสสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. กลุ่มภาคีคนรักสัตว์ในประเทศไทย นำโดยนายโรเจอร์ โลหะนันท์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย) และองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 9 องค์กร ได้เข้ายื่นหนังสือพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขัน โดยสำนักงาน ป.ย.ป. ได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content