สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมหารือการพัฒนาระบบลงทะเบียนในการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (One Family One Soft Power: OFOS)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาเป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาระบบลงทะเบียนในการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (One Family One Soft Power: OFOS) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ย.ป. และผ่านช่องทางสื่อประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้ง 12 คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย OFOS การออกแบบระบบ และการใช้งานของระบบลงทะเบียน รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบลงทะเบียน OFOS ต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content