สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดังนี้

เวลา 07.30 น. นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกอง 1 นำบุคลากรสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง

เวลา 17.30 น. นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าเฝ้าฯ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มิถุนายน พุทธศักราช 2567 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เวลา 18.00 น. ข้าราชการสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นเวลาประมาณ 19.19 น. ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวคำถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ท้องสนามหลวง

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Messenger
Skip to content