สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาค่ครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Messenger
Skip to content