ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ติดต่อเรา

sto logo

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 5 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สามารถติดต่อในช่องทางต่อไปนี้

โทรศัพท์: 0-2356-9975
โทรสาร: 0-2281-8097
Email: sto_thailand@sto.go.th

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ