ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Regulatory Guillotine

Submitted by administrator on ส, 11/14/2020 - 16:09
วันที่:
14 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อน Regulatory Guillotine ร่วมกับสำนักงาน ป.ย.ป. และคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานอนุกรรมการ) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Regulatory Guillotine