ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายและย้ำให้นำโครงการพัฒนาต้นแบบนโยบายจากหลักสูตร ป.ย.ป. ไปขยายผลต่อเนื่อง เน้นให้ถอดบทเรียนจากหลักสูตรเป็นต้นแบบการบูรณาการการทำงานของภาครัฐให้เห็นผลโดยเร็วต่อไป

Submitted by administrator on พ, 09/22/2021 - 16:15
วันที่:
22 กันยายน 2564
01021234567891022