การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง

แชร์วีดีทัศน์นี้

Messenger
Skip to content