สรุปผลดำเนินการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลดำเนินการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์วีดีทัศน์นี้

Skip to content