ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ความร่วมมือสู่ความสําเร็จ (Partnership for Success)”

สํานักงาน ป.ย.ป. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ความร่วมมือสู่ความสําเร็จ (Partnership for Success)” ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร (พระราม 9) สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook live : สำนักงาน ป.ย.ป. 

          รับฟังการมอบนโยบาย “แนวทางการความร่วมมือสู่ความสำเร็จ (Partnership for Success)”       โดยท่านสมศักด์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี และเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานโครงการและประเด็นสําคัญ    ที่มีการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1. ด้านการเกษตร 

2. ด้านชุมชน/ท่องเที่ยว 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสามารถเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานโครงการและประเด็นสําคัญที่มีการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://www.bc-register.com

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content